Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Với Vina Roaster không có sự hoàn thiện, chỉ có cải tiến phát triển. Bởi chúng tôi cho rằng Mọi tiêu chuẩn chỉ là tiêu chí tạm thời ở một thời điểm.

Chi tiết
Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn sứ mệnh

Vina Roaster với nhiệm vụ chính là mang những chiếc máy rang cà phê tốt nhất đến mọi miền đất nước Việt Nam và xa hơn nữa.

Chi tiết
Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Cà phê Quốc Thiện (VINA ROASTER)

Chi tiết